รายงานผู้ใช้งาน

#รายงาน 28/03/2018


รายงานผู้ใช้งาน สามารถดูข้อมูลของสร้างออเดอร์ คนที่ปิดออเดอร์ 

ยอดขายและกำไรของผู้ใช้งานและตัวหน่ายแต่ละคนได้ง่ายๆ 

มี 2 แบบ คือ สรุปออเดอร์ของผู้ใช้งาน และ สรุปกำไรจากตัวแทนจำหน่าย  


1. ไปที่หน้า รายงาน2. เลือก  รายงานผู้ใช้งาน 
- รายงานสรุปของผู้ใช้งาน


สามารถเลือกการจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ โดยคลิก ลูกศรขึ้นลง ตามรูป- รายงานสรุปของตัวแทนจำหน่าย


สามารถเลือกการจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ โดยคลิก ลูกศรขึ้นลง ตามรูป